Login Register  

Vampire
Started By: GasmoN

#1
Originalna verzija plugina: https://kombat.rs/showthread.php?tid=243
Izmene: 
Dodata komanda /togfade gde igrači mogu da ugase screenfade nakon što ubiju protivnika. 
Verujem da nisam jedini kome ovo smeta posle dužeg vremenskog perioda. 


Reply

Users browsing this thread:
1 Guest(s)

KOMBAT © 2020 - 2021