Login Register  

Map Lighting
Started By: GasmoN

#1
Map Lighting
by GasmoN

Opis:
Uz pomoć ovog plugina možete da podesite osvetljenje na svakoj mapi posebno. Najbolje od svega je što kada jednom podesite osvetljenje, bilo da promenite mapu ili restartujete server, podešavanja će biti sačuvana i automatski primenjena za svaku mapu posebno. Drugim rečima, ako recimo namestite da fy_snow mapa bude skroz mračna, a de_dust2 svetla, svaki put kada pustite ove dve mape, njihovo osvetljenje će se automatski primeniti.

Komande:
amx_map_light [vrednost]
Osvetljenje na mapi (vrednost može biti od a do z)
Primer: amx_map_light a


Cena: 4 Evra
Reply

Users browsing this thread:
1 Guest(s)

KOMBAT © 2020 - 2021