Login Register  

Obratite pažnju na sledeća reuniun podešavanja
Started By: GasmoN

#1
Ukoliko koristite Reunion modul za svoj ReHLDS server, trebalo bi da obratite pažnju na AuthVersion opciju koja vam se nalazi u reunion.cfg fajlu. (slika )
Ako vam nije već podešeno, postavite vrednost na 2. Dakle, teba da vam stoji Auth Version = 2. Razlog je taj što je opcija broj 1 izbačena iz upotrebe, a opcija broj 2 ima grešku tako da ako recimo imate nekog admina na nick + pw, određen broj igrača (nisam provalio od čega to zavisi) može da se konektuje na server koristeći ime tog admina. Ne, nemaju admin privilegije i ne mogu da koriste komande, ali svakako mogu da se konektuju i nesmetano igraju koristeći ime tog admina.
Reply

Users browsing this thread:
1 Guest(s)

KOMBAT © 2020 - 2021